instagramFacebookTwitter
   

Notiziak

Gaur Irailak 11 Ordiziako herrian ospatuko da Latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez artzaiek egindako XLVII. Gazta Lehiaketa eta ondorengo enkantea, hain zuzen ere, Idiazabal gazta egiten duten artzaientzat garrantzi haundiko ekitaldia euskal gizartean duen sona kontuan izanik.

Horrelako ekitaldiak oso garrantzitsuak dira, are gehiago duten ospea eta oiartzuna kontuan hartuta, bai irabazle gertatzen den artzaiarentzat bai artzantza jarduerarako, artzaiek ekoizten duten elikagaia, alegia Idiazabal gazta, balorean jartzeko oso baliagarria gertatzen delako.

Gaztaren promoziorako horrelako ekitaldien garrantzia aitortzen dugun bezala, ezin ahaztu, artzaiek bere egunerokoan bizi eta lanerako baldintzen duintasunak duen garrantzia, artzaientzat bizi eta lanerako baldintza duinik gabe, ezingo baitugu gozatu lanaren emaitza, gazta alegia.

Hori dela eta, Ordiziako ekitaldiaren harira, Gipuzkoako ENBA nekazal sindikatuak dei berezia egiten die herri arduradun guztiei eta bereziki Enirio-Aralar Mankomunitateko buruzagiei, mendian jarduten diren abeltzainen lan eta bizi baldintzak hobetu ditzaten.

2019ko udal hauteskunde ostean osatutako Enirio-Aralar Mankomunitatearen batzarreko gehiengo berriak eta bereziki bertako presidentea den Ordiziako alkateak, hitz politak eta potoloak erabili arren, ezer gutxi egin du abeltzainen alde, Mankomunitatea paralisian murgilduta.

Mankomunitatearen paralisisarekin batera, abeltzainengan etsipena hedatzen ari da eta abeltzainen aldetik aurrez aurkeztutako beharrak (bideak, xehaketak, …) alboratu egin dira, aitzakiak aitzaki.

Beraz, Enirio-Aralar Mankomunitateko buruzagiei eta bereziki, bere presidenteari eskatzen diegu, hitz politekin batera ekin diezaiotela benetako lanari, aurre egin diezaiotela Mankomunitateak bizi duen paralisisari eta abeltzainen ordezkariekin elkarlanean finka ditzatela lehentasunak, Mankomunitatea osatzen duten udalerrien artean eta Foru Aldundiarekin elkarlanean, jar ditzatela sektoreko lehentasunak gauzatzeko baliabideak.

Gaurko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara eman da Eusko Jaurlaritzako lantalde berriaren osaketa.

Osaketari erreparatuz gero, berehala ikusten dugu lehen sektorea, bere orokortasunean hartuta, aurreko legealdian bezala Garapen Ekonomikoaren barne jarraituko duela eta sailburu gisara Arantza Tapia andereak jarraituko duela.

Azpimarratzekoa da, gure ustean bederen, Saila berean Ingurumena alorra ere bertan integratu izana eta honenbestez, ENBAren ustean, nekazaritza eta natur ondarearen elkarren arteko harreman estua ikusirik, oso garrantzitsua da lehen sektoreko politika eta natur baliabideak kudeatzeko politika eskutik eta koherentziz aplikatzea.

Honenbestez, printzipioz eta arduradunen sentsibilitateak eta jokabideak zeresan haundia izaten duela jakin arrean, txalogarritzat jotzen dugu lehen sektorea eta natura-ondarearen kontserbazioa eta baliabide naturalen antolaketa batera izatea.

ENBAren ustean, nekazal jarduera ezinbestekoa da natur ondarea kudeatzerakoan eta klima aldaketari aurre egin nahi badiogu ezinbestekoa da lurraldearen %80 kudeatzen duten protagonistekin kontatzea eta ez, sarri askotan gertatu ohi den bezala, nekazariak eta jarduera, ingurumenaren aurkariak bezala jotzea.

Bestalde, azkenik, Jaurlaritza berriaren antolaketa ikustean, uste dugu aukera ezinhobea galdu dela Nekazaritzarako Lanbide Heziketako ikastetxeak, hau da, nekazal eskolak, Hezkuntzatik Nekazaritzako ardurapenera pasatzeko eta honenbestez, ikastetxeak sektorera are gehiago lerrokatzeko.

Solte dabiltzan txakurrek sortutako arazoen aurrean

Gipuzkoako ENBAk mendian diharduten abeltzain eta azindarekiko ERRESPETUA eta ARDURA exijitzen du

Udararekin batera euskaldunon mendizaletasuna are nabarmenago somatzen dugu mendian bizi garen baserritarrok. Aurtengoan, koronabirusaren eraginez, kanpora oporretara joateko jokabidea gutxitu egin denean, areagotu egin da aire libreko aisialdia eta bereziki, mendira igotzeko ohitura.

Mendira igotzeko ohitura aregotu den neurrian, mendira gizakiak eta txakurren presentzia asko gehitu da eta, ohikoa den bezala, solte dabiltzan txakurrak eta abereen arteko problematika areagotzen da.

Honenbestez, Gipuzkoako ENBAtik dei egiten diegu mendira igotzen diren mendizale eta txakurjabeei, abereak dauden eremuetan, txakurrak lotuta eraman ditzaten, aziendan triskantzak ekidin eta bide batez, mendizale eta baserritarren arteko elkarbizitza ez txartzeko.

Gipuzkoako Menditako 7/2006 Foru Arauak bere 62 artikuluan hitzez hitz jasotzen du:

c) Debekatuta dago hots elementuak erabiltzea, soinua sortzen duten jarduerak egitea eta ohiko larre eremuetan zakurrak aske ibiltzea, erabiltzaileei enbarazurik ez sortzeko eta abereen nahiz basanimalien ohiturak ez eragozteko.”

Bide beretik doa ere, 2020 urtearen haseran Gipuzkoako Mendizale Federazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adostu eta zabaldutako “MENDIZALETASUNERAKO praktika onen dekalogoa” eta hainbat menditan jarri diren informazio puntuetan ere, txakurrak lotuta eramateko beharra azpimarratzen da.

Beraz, mendiko elkarbizitza sustatu asmoz baina nola ez, abelzaintza estentsiboa babestu asmoz, mendian diharduten abeltzain eta azindarekiko ERRESPETUA eta ARDUA exijitzen dugu.

Europako 27 estatu buruek lortutako akordioak, Legebiltzarraren onespenaren zain geratzen dena eta (2021-2027) Europako Batasunaren aurrekontua eta, bereziki, COVID-19aren krisi ekonomikoari aurre egiteko suspertze plana jasotzen duena, politikoki aurrerapausu haundia bezala saldu da, pandemiari aurre egiteko zorpetze amankomunera jo denez baina beste behin ere, nekazariontzat letra txikia ez hain onuragarria dakar berarekin, besteak beste, Europatik jasotzen diren laguntza zuzenek eta Landa Garapenerako laguntzek %10eko murizketa jasan dezaketelako.

22 de junio de 2020.- Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han alcanzado un acuerdo básico para cerrar el Presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y el Fondo de Recuperación para la Pandemia. El Marco Financiero para este periodo será inferior al actual sin llegar al 1,1 billones de euros que pedía la Comisión Europea y también países como España. Los fondos destinados a la agricultura se recortarán en un 10% pasando de 383.000 millones de euros a 343.900, un recorte que equivale a perder un año entero de pagos directos de la PAC en España.

Pese a que el presidente del Gobierno defendió que no aceptaría un presupuesto inferior al actual, la realidad es que el recorte es más que evidente y Sanchez habla de resultado exitoso y de acuerdo histórico cuando los agricultores y ganaderos van a perder cerca de 5.000 millones de euros durante el nuevo periodo”, se señala desde ENBA.

Los fondos destinados a agricultura (Capitulo 3: “Recursos Naturales y Medioambiente”) se recortarán en un 10% en el periodo 2021/27 en comparación con el actual Marco Presupuestario 2014/20, pasando de los 383.000 millones de Euros a 343.990 M€ en el nuevo periodo para toda la UE-27. Esto representa un recorte de casi 39.000 Millones de Euros en la UE-27 en el periodo, de los cuales 27.500M€ correspondieran a pagos directos y medidas de mercado y 11.350 M€ en recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un 9’6% en pagos directos y ayudas de mercado (Primer Pilar) y del 11% en Desarrollo Rural (Pilar 2), en precios de 2018 (constantes), que es como las Instituciones Europeas diseñan sus presupuestos.

Hay que recordar que en los Fondos de la Recuperación Next Generation UE se destinaba una pequeña partida de 15.000 Millones de Euros al Desarrollo Rural. Pues bien, esta partida ha quedado reducida a la mitad y solo será de 7.500 millones de euros, es decir, el 1% del citado Fondo de Recuperación.

Sin tener cálculos definitivos de reparto por países, pero teniendo en cuenta el peso del estado español en los fondos agrícolas de la UE (más del 13% en primer pilar y un 8’5% en Desarrollo Rural), España podría llegar a perder más de 4.740 millones de Euros en el periodo, el equivalente a un año entero de pagos directos dela PAC en nuestro estado.

ENBAren ustean, eztiaren etiketatze araudi berriak, iruzurra babesten jarraitzen du

Maiatzaren 20an Erleen Nazioarteko Eguna zela eta, Ministro Kontseiluak eztiaren etiketatze araudi berria onartu berri zuen, ENBAren ustean, erlezainek bizi duten errentagarritasun faltari erantzuterakoan, aurrerapen eskasa da.

Gaur, Ekainaren 22an, BOEn argiataratua izan da eta beste behin, araudiak eztia etiketatzerakoan ematen den iruzurra babestu eta sustatzen du. Gobernu Zentralak onartu berri den araudiak, jatorri ezberdineko eztiak etiketatzerakoan, eztiaren jatorrizko herrialde guztien aipamena jasotzeko derrigortasuna jasotzen du baina tamalez, araudi berriak ez du derrigortzen, herrialde bakoitzaren ehunekoa zehaztea. ENBAren ustean, araudia kontsumitzailearentzako engainu onartezina da, adibidez, Espainian % 1 eta Chinan %99 jatorria duen eztia, “Jatorria: Espainia eta China” bezala etiketatzea bait daiteke.

ENBAk Gobernu Zentralaren jokabidea salatu nahi du, erlezainen aldarri historikoa baztertu duelako non etiketatuan jatorri ezberdinetako eztietan, herrialde ezberdinak aipatzeaz gain, txikienetik haundienera, bakoitzak duen ehunekoa agertu dadin.

Iruzurra gutxitzeko lehen urratsa bezala ENBAren ustean etiketan edozein herrialde aipamena jaso ahal izateko, eztiaren jatorria, gutxienez, %20an aipatutako herrialdekoa izan beharko luke.

Bestalde, ENBAtik uste dugu, araudiek dionetik haratago joan daitekeela eta ildo honetan, distribuzio kateei eskatzen die, etiketatua Gardena eta zuzena aplika dezatela heuren distribuzioko marketan.

Elikagaien etiketatua, elikagaien fidagarritasunaren islada

ENBAk argi du edozein elikagai munduan zehar merkatura daitekeela baina horretarako informazioa eta gardentasuna ezinbesteko baldintza litzake, zalantzazko kalitateko elikagaiak guregana ez daitezen.

ENBAtik Euskadin jarduten diren distribuzio kate ezberdinekin elkartu gara gure planteamenduak helarazteko, beti ere, kontsumitzailerantzat etiketatze argia eta Gardena bultzatu asmoz.

Azkenik, ENBAtik dei egiten diegu kontsumitzaileei, etiketatua argia eta ingurumenarekiko eta animalien ongizatea zaintzen duten elikagaiak hauta ditzaten.

Euskalmetlogo Lactologicologo Nekagip Sistema de Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAClogo PagoUnicologo AsuntosEuropeos
Gora joan